RETTSOMRÅDER

Vi tilbyr bistand innefor de fleste rettsområder, herunder;

     Erstatningsrett

     Arverett

     Fast eiendom

     Arbeidsdrett

     Husleie/boligrett

     Prosedyre

Familierett

Forsikringsrett

Trygderett

Inkasso

Kontraktsrett

Immaterialrett