PRISER

Vi tilbyr gratis førstegangskonsultasjon.

For oppdrag som faktureres etter medgått tid benyttes en salærsats fra kr 1000, avhengig av sakstype.

Fastpris tilbys på forespørsel.